Blog

Jong en oud ontmoet elkaar in de Saffier

Saffier

Leuk interview op de site van Socius over  “jong en oud” in ons meest succesvolle herbestemming van zorgvastgoed.

https://www.sociuswonen.nl/interview-saffier.html

Lees meer »

Timpaan start bouw nieuwe projecten en levert 4 projecten op

Nieuw Waard

Nieuwsbrief Timpaan met 4 tal projecten waar Vaspro in meer en mindere mate bij betrokken en/of zelfs initiatiefnemer is. Met de tijdelijke studentenhuisvesting in het oude Ziekenhuis Overvecht, nu tijdelijk Het Hospitaal (www.vaspro.nl/het-hospitaal-utrecht.html), met de ontwikkeling van Nieuw Waard in Heerhugowaard (www.vaspro.nl/nieuw-waard.html) en de afbouw, oplevering van de projecten in Reeuwijk (www.vaspro.nl/wetsveen-2.html).

Lees meer »

Opening 1e fase De Saffier

Saffier

Op woensdag 16 september was de opening van de eerste fase van de Saffier. Oud en jong samen onder een dak! Tussen de ouderen in het Utrechtse verzorgingstehuis Tolsteeg wonen nu ook officieel starters. In samenwerking met Axioncontinu en Portaal hebben Socius en Vaspro gewerkt aan het mogelijk maken van gespikkelde huisvesting van jong en oud in de zorgvleugel.

Lees meer »

Officiële starthandeling Antoniuskwartier

Antioniuskwartier

Op 11 september jl. was de officiële starthandeling van het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht te Utrecht met toekomstige bewoners. Timpaan kocht al eerder het gehele terrein – Ziekenhuis Overvecht- later onderdeel van het Antoniusziekenhuis en de zusterflats die tijdelijk tot studentenwoningen waren getransformeerd. Tijdens deze officiële starthandeling ging de sloophamer in de voormalige zusterflats om straks plaats te maken voor nieuwbouwwoningen.

Lees meer »

Hoogste Punt Westveen 2 te Reeuwijk

Reeuwijk

In opdracht van de Woningbouwvereniging Reeuwijk en Timpaan begeleidt Vaspro de nieuwbouw van het appartementen complex Westveen 2 te Reeuwijk-Brug. Op 4 augustus is het hoogste punt bereikt en dit werd dan ook feestelijk gevierd. 

Lees meer »

GET STARTED MAKE IT HAPPEN

Hallo WP

Vaspro ontwikkeld in samenwerking met JaVeBo en Architectenbureau Luud van Ginneken, acht starterswoningen in Wouwse Plantage. Aan de Plantagebaan, hebben we, met goedkeuring van de gemeente, een prachtige locatie beschikbaar, om hier, al in 2015, in nauwe samenwerking met de kopers de acht starterswoningen te realiseren. 

Lees meer »