Posts on Jan 1970

RIVIUM – Waar wil je werken en wonen

De raadsbrede commissie van de gemeente Capelle aan den IJssel besprak op 17 april het concept-gebiedspaspoort Rivium. Bedrijventerrein Rivium moet een levendig, bereikbaar én duurzaam werk-woongebied worden. Met die ambitie is op 12 maart 2018 het Het Nieuwe Rivium (Gebiedspaspoort 1.0 ) vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gebiedspaspoort 1.0 (en straks 2.0) is een uitnodiging van de gemeente aan eigenaren, huurders, gebruikers en andere betrokkenen om de ambitie voor het gebied samen vorm te geven.

Lees meer »

Start verkoop van de Smartwoningen in Ursem

Een mooi artikel in het Noordhollands Dagblad over De Tuinen van Ursem, waar Timpaan gisteren 8 Smartwoningen in verkoop heeft gebracht:

’Energienota is twee tientjes per maand’ voor smartwoning in Ursem 

Vaspro is, in opdracht van Timpaan, verantwoordelijk voor de engineering / productontwikkeling van de Smartwoning. In samenwerking met Vastbouw, Klomp BV, Klimaatgarant en EversPartners.

Lees meer »